Onderwijs

Er zijn veel Roma volwassenen die niet (goed )kunnen lezen, schrijven en rekenen. Dat komt voornamelijk omdat zij de lagere school niet hebben afgemaakt. Omdat zij geen scholing hebben, is het voor hen ook moeilijk om werk te vinden, of om bijvoorbeeld hun rijbewijs te halen.

Wij denken dat een opleiding een goede stap is om uit de armoede te komen, omdat ze daardoor meer mogelijkheden hebben in de maatschappij. Daarom zetten we ons in voor beter onderwijs voor de Roma kinderen. De Roma kinderen gaan vaak niet elke dag naar school omdat ze ingezet worden bij al het werk thuis, of op hun jongere broertjes en zusjes moeten passen. Hierdoor lopen ze achterstand op, blijven ze vaak zitten en gaan soms zelfs van school af.

Somebody Cares zet zich in voor beter onderwijs door middel van een naschools programma. Al in het voorbereidende kleuterschool jaar hebben de kinderen de mogelijkheid om 4 keer per week deel te nemen aan de nascholing. Op dit moment kan dit voor de klassen 0-4) De kinderen komen direct na school naar ons Centrum in Pauleasca, waar ze een warme maaltijd krijgen en daarna maken ze in klasverband hun huiswerk, onder begeleiding van een lerares. Behalve de huiswerk begeleiding krijgen de kinderen ook extra uitleg en extra opgaven over stof waar ze moeite mee hebben of waar ze mee achterlopen.

We hopen dat de kinderen hierdoor beter mee kunnen komen op school, dat ze gestimuleerd worden om dagelijks naar school te gaan en dat ze de lagere school met succes afmaken en zelfs door gaan stromen naar de middelbare school. Door sponsoring kunnen we de kinderen ook helpen om naar de middelbare school te gaan, omdat wij het transport betalen.

Er is ook een wiskundeleraar voor de bijlessen van de bovenbouw aanwezig.

Zijn er kinderen die het schooluniform niet kunnen betalen, of rugzakken, pennen, schriften enz. nodig hebben, dan helpen we ook daarmee.

Onze hoop is dat we dit project nog verder kunnen uitbreiden, ook naar de hogere klassen en later ook naar Tânca en Tufanu.

 

Doneer nu